top of page

En kurs i mirakler är inspirationen till varför
Real People Publishing grundades.

course20miracles book.jpg

Vad säger Kursen?

Kursen säger att den här världen är en illusion. Du befinner dig i en dröm i vilken du har förnekat ditt sanna Själv och din Skapare. Denna dröm kan användas till ytterligare förnekande eller till uppvaknande. Valet är ditt var du investerar din tid och dina ansträngningar. Denna värld kommer genom den Helige Ande att erbjuda dig kunskap, dold i lektioner som du har att lära. Du måste titta under ytan på världens skenbart ”slumpmässiga” mönster och se in i dig själv och allvarligt begrunda vad du behöver lära dig. Om du lär dig de lektioner rätt som den Helige Ande erbjuder dig kommer du slutligen att vakna upp ur världens dröm. Väljer du däremot egot istället, kommer du att fortsätta sova och drömma världens dröm och aldrig vakna upp. Valet är ditt.

Hur uppnår Kursen målet?

Kursen uppnår målet genom att inbegripa eleven i en dialog med den Helige Ande, som redan finns i elevens sinne, men som eleven själv har glömt bort. När sinnet börjar lyssna på den Helige Ande och lita på Hans tänkande, istället för att sätta sin tilltro till sin egen begränsade förmåga, ökar friden och glädjen, och sinnet blir bevisat om att det som Kursen säger är sant. Det sker då en positiv återkoppling vilket fördjupar sinnets motivation i att bli av med all smärta och rädsla, och så bli upplyst.
Som sitt viktigaste verktyg använder sig Kursen av förlåtelsen. Förlåtelsen är det verktyg som är enklast att förstå och renast att använda. Sedan du lärt dig vad förlåtelse innebär kan den inte missbrukas. Ett konsekvent användande av den leder alltid till en öppning av hjärtat och i slutändan till en hågkomst av Gud. I detta arbete hjälper dig den Helige Ande som är Förlåtelsens Röst.

Kan Kursen misslyckas?

Kursen kan inte misslyckas eftersom den inte syftar till att addera något som inte redan existerar. Dess läromål är därför det mest naturliga som finns, eftersom den bara är ett sätt att lära sinnet att komma ihåg vad som redan finns i det. Detta kan inte misslyckas eftersom sinnets grundläggande önskan är att bli helt och återvända till Gud. Hur du än definierar Gud, så måste du förstå att du kring ordet ”Gud” har en massa föreställningar, eller fördomar, av vilka inga av dem är sanna, utan snarare är formade av ditt ego, som är skräckslaget för Gud. Har du en aversion mot ordet ”Gud” är du redan programmerad av föreställningar som hindrar dig från att förstå vad ”Gud” egentligen betyder. Du har ännu mycket att lära. Var då ödmjuk nog att inse att du inte vet allt. Gud skapar bara det eviga, eftersom Han Själv är evig kärlek och evigt liv, och kärlek kan inte skapa sin motsats, vilket i sådana fall skulle vara rädsla och död. Denna motsats har därför aldrig skapats annat än i fantasier. Att upphöra med dessa fantasier och bara erkänna sanningen för vad den är kan därför inte vara svårt. Det som är för evigt sant kan aldrig förändras, upphöra, eller ändra karaktär, och när denna tanke gryr i elevens sinne, förstår han att han alltid var helt utan skuld, evigt älskad av kärlekens Gud, och precis så perfekt som Gud skapade honom. Och i detta ögonblick, då Guds Son inser sin perfekta roll i Skapelsen, lyser Gud Själv upp hans sinne med Sitt Ljus, och allt lidande upphör.

"Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar.
Häri ligger Guds frid."

En kurs i mirakel

bottom of page