top of page

Vår vision

Real People Publishing är ett vinstdrivande förlag som återinvesterar avkastningen i verksamheter som syftar till andligt upplyftande hos gemene man. Då vi har kännedom om det skriande behovet hos människor att identifiera sig med sin ande snarare än sin kropp, sina karriärer och sina ägodelar - kort och gott materiella värden - ser vi det som vår uppgift att tillhandahålla själslig näring som pekar på ett djupare och mer sant sätt att leva - ett sätt som leder till sann lycka, tillfredsställelse och fullbordan. Förlaget är nystartat, med tre i styrelsen, och den första boken ut är Per Berglunds bok Jag åkte till Norge för att dö. Avtal med andra författare är tecknade, och planen för de närmsta årens bokutgivning ligger färdig.

bottom of page